Què fem?

L´AMPA de l´Escola Maria Auxiliadora treballa actualment distribuïda en les següents comissions:

 • Comissió Estructural
 • Comissió Econòmica i Projectes
 • Comissió d’Activitats
 • Comissió de Comunicació i Pàgina Web.

Per a què serveix.

 • És un dels interlocutors que tenen les famílies per reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats, les subvencions de les Administracions, etc.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant en el Consell Escolar del centre.

Això es reflecteix  en els projectes que les mares i pares de l’escola hem aconseguit.

Finançament d’una AMPA.

Una AMPA, com a entitat sense afany de lucre que és, inverteix tots els seus recursos econòmics en les activitats que gestiona. Principalment, les AMPAS es financen amb la quota dels seus associats (es fixa una quota i la periodicitat del seu pagament). També es financia, si s’aconsegueixen,  amb les subvencions de les administracions públiques (Ajuntaments,..) i d´altres aportacions variables.

Comissions i Serveis

 • Comissió Estructural:
  • Direcció.
  • Consell Escolar: L’AMPA participa en les decisions i en el govern de l’escola per mitjà d’un representant en el Consell Escolar del centre.
  • Relacions externes: mantenim contacte amb entitats externes, Reunions amb Calabria 66, relació amb AMPAs d’altres escoles, la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i les diferents administracions.
 • Comissió Econòmica i Projectes:
  • Tresoreria i gestió financera.
  • Assignació i aprovació de projectes:
   Es busquen i gestionen diferents accions i projectes amb els que puguem ajudar, incloent un ajut econòmic a l’escola pel que més es necessiti.
  • Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació.
  • Socialització dels llibres de text, de lectura i diccionaris de l´alumne.
  • Loteria.
 • Comissió d’Activitats:
  • Activitats Extraescolars:   Organització, planificació, control i seguiment de les activitats que s’organitzen en hores no lectives. L ’AMPA de la nostra escola organitza les activitats extraescolars que portem a terme conjuntament amb l’escola St. Josep (Salesians Rocafort) i  que gestionem a través de l’empresa NAÏFAR.
  • Activitats pares:  Zumba, Teatre,…
  • Festes i Celebracions: Promoció, coordinació i organització de festes a l’escola:
   • Patges Reials.
   • Carnestoltes.
   • Sant Jordi.
   • Festa final de curs i contribució al comiat de Primària.
 • Comissió de Comunicació i Informació:
  Aquesta comissió s’encarrega d’elaborar i mantenir actualitzada la informació relativa a l’AMPA , fent ús dels mitjans més adequats en cada cas (web, circulars, cartells …).